GCO - geotechnika & geologia Szczecin

paź 23, 2020

No właśnie, dlaczego Panie te „dziury” takie głębokie? Taniej się nie da?


Kategoria: CO WARTO WIEDZIEĆ
Napisał: admin

badania pod budowe

 

Lata temu Karl von Terzaghi (1883-1963) uznawany za ojca mechaniki gruntów, twórca podstaw teorii konsolidacji, opracował ogólny wzór na nośność fundamentów oraz wprowadził określenie naprężenia efektywnego, które powoduje efektywne przemieszczenie lub odkształcenie gruntu pod zadanym obciążeniem. Dalsze prace naukowe wielu inżynierów, matematyków i fizyków pozwoliły na znalezienie sposobu określenia głębokości zanikania naprężeń oraz zaniku osiadania dla poszczególnych rodzajów posadowienia. 

Do jakiej głębokości należy wykonać wiercenia? 

Wiercenia wykonywane są po to, aby rozpoznać budowę podłoża do głębokości do jakiej będą oddziaływać naprężenia pochodzące od naszego obiektu. Od rodzaju i wielkości tych fundamentów będzie z kolei zależało to, do jakiej głębokości grunt „odczuje, że jest ściskany”. Tak samo od rodzaju gruntu zalegającego pod fundamentem będzie zależało do jakiej głębokości zostanie on ściśnięty, czyli nastąpi osiadanie. 

Dobór odpowiedniej głębokości rozpoznania podłoża (głębokości wykonywanych odwiertów) ma zapewnić informację, w jaki sposób posadowić dany obiekt, by był on bezpieczny, nie osiadał, nie pękał lub nie osunął się po skarpie w dół.

Głębokość wiercenia ustala geotechnik na podstawie przekazanych danych przez inwestora tj. np. lokalizacji działki, różnic wysokościowych na działce, poziomu zera inwestycji, rodzaju inwestycji, głębokości posadowienia obiektu i spodziewanych obciążeń przypadających na grunt. Jeśli obciążenia nie są znane, to doświadczonemu inżynierowi geotechnikowi wystarczy liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych aby wykonać stosowne obliczenia szacunkowe

Na tej podstawie geotechnik oszacuje konieczną głębokość rozpoznania uwzględniając potencjalne sposoby posadowienia i spodziewane warunki budowlane na danej działce. Głębokość ta, w przypadku niepodpiwniczonych domków jednorodzinnych powinna wynosić z reguły około 5 m poniżej poziomu terenu. W przypadku domków podpiwniczonych będzie to już nawet do około 8 metrów z tego względu, że wysokość piwnicy to około 3 m, które trzeba uwzględnić w głębokości rozpoznania. Nie będą to tzw. „puste metry” bo przecież grunt będzie napierał na nasz obiekt z boku tzn. na ściany piwnicy, stąd informacja o nim jest również bardzo ważna. 

W przypadku obiektów zlokalizowanych na terenach, gdzie występują grunty organiczne może być konieczne przegłębienie odwiertów, jeśli grunty organiczne będą występowały do głębokości wykonanych wierceń lub prawie do tej głębokości. Wtedy, jeśli zdecydujemy się na budowę w tej lokalizacji, konieczne będzie przegłębienie otworu, aż do osiągnięcia gruntów nośnych. Głębokość na jaką trzeba wwiercić się w grunty nośne, będzie z kolei wynikała z potencjalnych sposobów posadowienia. Dodatkowe rozpoznanie może być również konieczne w przypadku budowy obiektów na skarpach, wtedy głębokość rozpoznania należy dobrać w zależności od poziomu posadowienia obiektu i ewentualnych powierzchni poślizgu mogących występować w skarpie. 

Decyzję oczywiście trzeba będzie podjąć natychmiast, w związku z czym, doświadczony geotechnik, który wyjaśni od razu z czym musimy się liczyć, będzie na wagę złota. Powinniśmy się jednak liczyć ze wzrostem kosztów badań z uwagi na ewentualną konieczność wykonania badań dodatkowych. 

Czy usługi geotechniczne mogą być tańsze?

Z reguły w przypadku inwestycji prowadzonych w Europie koszta, jakie przeznaczane są na rozpoznanie budowy podłoża, doradztwo w tym zakresie i późniejsze nadzory stanowią około 0,5 do 1% kosztów całej inwestycji. W Polsce jest to z reguły wartość liczona w setnych procenta. W związku z tym, czy może być taniej? Raczej nie, geotechnika to fachowa wiedza inżynierska, za którą idą odpowiednie uprawnienia i odpowiedzialność karna i finansowa. 

Korzystajmy z dobrych doradców geotechnicznych, wtedy już na samym początku inwestycji będziemy w stanie zaoszczędzić sobie problemów w przyszłości i już na wstępie geotechnicy wskażą ryzyka geotechniczne i sposób ich rozwiązania. Zawsze przecież możemy chcieć sprzedać swój dom w przyszłości, a solidnie wykonany dom, suchy i bez pękających ścian sprzeda się i szybciej i lepiej. 

Opis na stronie glownej: 
miniatura: 
zdjecie strona glowna: 
Galeria: 
Zdjecie glowne: 
alt: 

PROJEKTY


PARTNERZY


Delta H
  • Profesjonalne modelowanie przepływów wód gruntowych, transportu zanieczyszczeń oraz energii termicznej
  • Innowacyjny program do modelowania SPRING
  • Ponad 40 lat doświadczenia w modelowaniu

KONFERENCJE


V Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Termin i miejsce: 17-18.06.2024, Kraków

Dowiedz się więcej

II Konferencja „Budowa Farm Wiatrowych”

Termin i miejsce: 10-11.04.2024, Sopot

Dowiedz się więcej

VII Międzynarodowa Konferencja na temat geotechnicznej i geofizycznej charakterystyki obszarów

„Modele gruntowe, od dużych zbiorów danych do oceny inżynierskiej”

Termin i miejsce: 18-21.06.2024, Barcelona (Hiszpania)

Dowiedz się więcej

8. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (8. WPGI)

Termin i miejsce: 15-18.10.2024, Łódź

Dowiedz się więcej

III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2024

„Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”

Termin i miejsce: 02-03.07.2024, Warszawa

Dowiedz się więcej

XXXI Międzynarodowa Konferencja AWARIE BUDOWLANE

Termin i miejsce: 20-24.05.2024, Międzyzdroje

Dowiedz się więcej

38. Konferencja Geotechniczna

Termin i miejsce: 25-27.09.2024, Bremen (Niemcy)

Dowiedz się więcej

18. Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ECSMGE 2024)

Termin i miejsce: 26-30.08.2024, Lizbona (Portugalia)

Dowiedz się więcej

Wszystkie konferencje

CO WARTO WIEDZIEĆ


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRACA


Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ