W ramach prac związanych z ochroną środowiska gruntowo-wodnego wykonujemy m.in. następujące usługi:

  • środowiskowe studium wykonalności (Environmental Due Diligence),
  • badania zanieczyszczeń wód gruntowych i gruntu w zakresie dostosowanym do rodzajów prowadzonej działalności, w tym ocenę zanieczyszczeń historycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi, Dz. U. 2016, poz. 1395),
  • badania podłoża i materiałów budowlanych pod kątem występowania substancji niebezpiecznych np. przed rozbiórką obiektu,
  • określanie metod i oszacowanie kosztów zabezpieczenia, utylizacji, sanacji i remediacji,
  • badania materiałów budowlanych pod kątem występowania zanieczyszczeń,
  • analizy wybranych aspektów prawnych,
  • opracowanie tzw. raportu początkowego i końcowego zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych.