Projekt zabezpieczeń katastrofy budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie „Skrzydło Północne”

Okres: 2017

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań geotechnicznych (odwierty rurowane, sondowania statyczne CPTU),
  • wykonanie opinii geotechnicznej dotyczącej warunków gruntowo – wodnych w rejonie przewidzianym pod posadowienie wież podporowych stanowiących podparcie dla pomostów roboczych służących do zabezpieczenia i odgruzowania miejsca katastrofy budowlanej,
  • wykonanie otworów dla potrzeb przeprowadzenia badań geofizycznych.