Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany

Okres: 2016-2017

Świadczone usługi:

  • wykonanie uzupełniających badań podłoża gruntowego,
  • opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznych warunków posadowienia,
  • opracowanie opinii dotyczącej wstępnej oceny stanu czystości środowiska gruntowo – wodnego,
  • wykonanie uzupełniających badań podłoża gruntowego w rejonie przewidzianym pod posadowienie estakady,
  • opracowanie opinii geotechnicznej.