Przebudowa drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania

Okres: 2018

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań geotechnicznych (odwierty, sondowania DPL i SLVT),
  • wykonanie badań laboratoryjnych prób gruntu,
  • opracowanie dokumentacji z badań podłoża gruntowego.