Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany

Okres: 2017-2018

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu.