Awaria skarpy przy ul. Warcisława w Szczecinie

Okres: 2012

Świadczone usługi:

  • opracowanie opinii w sprawie awarii skarpy,
  • opracowanie opinii w sprawie rozwiązania naprawczego awarii skarpy,
  • opracowanie opinii technicznej oceniającej końcowe rozwiązanie naprawcze po wystąpieniu awarii skarpy.