Budowa parku magazynowo – logistycznego z zapleczem socjalno-biurowym oraz obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, Kąty Wrocławskie

Okres: 2021-2023

Powierzchnia terenu: ok. 14 ha

Świadczone usługi:   

  • badania podłoża gruntowego,
  • badania oceny stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • analiza hydrologiczna i hydrogeologiczna obszaru pod kątem możliwości zrzutu wody opadowej i infiltracji,
  • opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę i użytkowanie,
  • zewnętrzny geotechniczny nadzór inwestorski nad pracami ziemnymi,
  • doradztwo geotechniczne.