Kompleks uzdrowiskowo – hotelowy w Pobierowie

Okres: 2019-2020 (Etap I)

            2021-2022 (Etap II)

Powierzchnia terenu: ok. 4.300 m2

Świadczone usługi:   

  • wykonanie badań kontrolnych podłoża,
  • badania geotechniczne (odwierty, sondowania),
  • obsługa geotechniczna budowy,
  • doradztwo geotechniczne i hydrogeologiczne.