Budowa Centrum Handlowego w m. Steyr, Austria

Okres: 2012-2013

Powierzchnia terenu: ok. 22.300 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne, sondowania dynamiczne, odwierty),
  • pobór prób gruntu i wody gruntowej i powierzchniowej w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • badanie substancji budynków,
  • ocena archiwalnych zdjęć lotniczych pod kątem oceny ryzyka wystąpienia niewybuchów na terenie planowanej inwestycji,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej.