Monitoring obiektów zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej rzeki Odry w związku z pracami pogłębiania toru wodnego Szczecin – Świnoujście

Okres: 2021 

Świadczone usługi:

  • opracowanie programu monitoringu,
  • instalacja punktów geodezyjnych (reperów) i szczelinomierzy,
  • pomiary geodezyjne,
  • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektów oraz terenów zewnętrznych przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu prac związanych z pogłębianiem toru wodnego,
  • opracowanie raportów z monitoringu.