Modernizacja linii energetycznej 110 kV relacji Recław-Międzyzdroje

Okres: 2012

Świadczone usługi:

  • wykonanie badań geotechnicznych (odwierty, sondowania dynamiczne),
  • sporządzenie opinii geotechnicznej.