Projekt budowlany w m. Gartz (Oder), Niemcy

Okres: 2019

Świadczone usługi: badania geotechniczne.