Badania geotechniczne pod budowę centrum handlowego w m. Antalya, Turcja

Okres: 2012-2013

Powierzchnia terenu: ok. 25.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania terenowe (badania sejsmiczne, odwierty),
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej.