Projekty objęte klauzulami poufności w Polsce (np. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Koninie) oraz w Niemczech (Garmisch-Partenkirchen, Schwerin)

Okres: 2019-2020

Świadczone usługi:

  • badania podłoża gruntowego,
  • badania dotyczące oceny stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • nadzory i odbiory geotechniczne,
  • doradztwo geotechniczne, hydrogeologiczne i środowiskowe.