Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie - Zdroju

Okres: 2019

Świadczone usługi:

  • opinia techniczna dotycząca możliwości posadowienia zbiornika retencyjnego,
  • uzupełniające badania geotechniczne,
  • projekt geotechnicznych warunków posadowienia na potrzeby wykonania projektu wykonawczego posadowienia zbiornika retencyjnego ścieków w nowej lokalizacji.