Przebudowa infrastruktury na stacji Strzelce Krajeńskie Wschód i punktu wyładowczego firmy Eurovia Polska S.A. w celu wznowienia dostaw kruszyw do wytwórni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych w Zwierzynie transportem kolejowym

Okres: 2019

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne,
  • opinia geotechniczna.