Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Okres: 2011-2012

Powierzchnia terenu: ok. 17.000 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie projektu odwodnienia wykopu,
  • koncepcja zabezpieczenia wykopu i posadowienia obiektu.