Orlovsky Tunel w Sankt Petersburgu, Rosja

Okres: 2011-2012

Świadczone usługi:

  • doradztwo geotechniczne,
  • nadzór nad badaniami geologicznymi (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • zalecenia odnośnie tunelowania.