Budowa kompleksu biurowego Enterprise Park w Krakowie

Okres: 2011-2012

Powierzchnia terenu: ok. 2,2 ha.

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania), monitoring stanu wód gruntowych,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej,
  • pozwolenie wodnoprawne,
  • określenie stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • nadzór środowiskowy nad pracami remediacyjnymi wraz z opracowaniem sprawozdania końcowego dla RDOŚ w Krakowie.