Rozbudowa Bazy Magazynowej paliw przy ul. Hryniewieckiego w Szczecinie

Okres: 2014

Powierzchnia terenu: ok. 4.500 m2

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne, odwierty),
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.