Zakład produkcyjny przy ul. Cynkowej w Szczecinie

Okres: 2018

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania dynamiczne, odwierty, odkrywki ręczne),
  • opracowanie opinii geotechnicznej dotyczącej prawdopodobnych przyczyn wystąpienia zapadnięć kostki betonowej wraz ze wskazaniem działań naprawczych.