Budowa fabryki papieru w Eisfeld, Niemcy

Okres: 2018

Powierzchnia terenu: ok. 185.000 m2

Świadczone usługi:

  • analiza materiałów archiwalnych,
  • obliczenia mas ziemnych,
  • obliczenia współczynnika podatności podłoża,
  • prognoza osiadań,
  • doradztwo geotechniczne.