Centrum Handlowe przy ul. Bogdani w Budapeszcie, Węgry

Okres: 2016-2019

Powierzchnia terenu: ok. 37.500 m2

Świadczone usługi:

  • uzupełniające badania geotechniczne (sondowania DPH, odwierty),
  • uzupełniające badania stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
  • doradztwo geotechniczne.