Budowa fabryki samochodów marki Volkswagen Crafter we Wrześni

Okres: 2014-2017

Powierzchnia terenu: ok. 230 ha

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (odwierty, sondowania statyczne i dynamiczne),
  • akredytowany pobór prób gruntu i wody gruntowej w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, pompowania próbne), monitoring wód gruntowych,
  • opracowanie projektu geotechnicznego,
  • opracowanie raportu geotechnicznego oraz opinii środowiskowej,
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • nadzór nad wykonaniem pali, robotami sanitarnymi, posadowieniem obiektów,
  • doradztwo geotechniczne, hydrogeologiczne i środowiskowe,
  • nadzór inwestorski i odbiory podłoża gruntowego.