Budowa Centrum Handlowego City Passage w m. Bielefeld, Niemcy

Okres: 2014-2017

Powierzchnia terenu: ok. 13.500 m2

Świadczone usługi:

  • analiza materiałów archiwalnych,
  • badania geotechniczne (odwierty rdzeniowe, sondowania statyczne),
  • akredytowane badania laboratoryjne gruntu i wody gruntowej,
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania), monitoring stanu wód gruntowych,
  • opracowanie dokumentacji geotechnicznej,
  • opracowanie raportu hydrogeologicznego,
  • doradztwo geotechniczne i hydrogeologiczne,
  • koncepcja odwodnienia wykopu,
  • opinie geotechniczne z zakresu wpływu budowy na budynki sąsiednie.