Oferujemy wykonanie m.in. następujących badań terenowych:

  • odwierty rurowane i nierurowane, odwierty rdzeniowe,
  • sondowania sondą dynamiczną, DPL, DPM, DPH, DPSH,
  • sondowania sondą statyczną CPT, CPTU, SCPTU,
  • sondowania sondą obrotową z końcówką krzyżakową FVT,
  • sondowania sondą udarowo-obrotową SLVT,
  • badania małośrednicowym próbnikiem przelotowym (RKS),
  • wiercenia ręczne.