Budowa Nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni

Okres: 2013

Świadczone usługi:

  • badania geotechniczne (sondowania dynamiczne, sondowania statyczne, odwierty),
  • opracowanie opinii dotyczącej rozpoznania budowy podłoża gruntowego i warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb realizacji projektu wzmocnienia podłoża pod posadowienie placów składowych i manipulacyjnych projektowanego Nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni.