V Warsztaty Geologii Inżynierskiej


Termin i miejsce: 17-18.06.2024, Kraków


Tematyka:

  • Rozpoznanie podłoża, projektowanie i budowa tuneli we fliszu karpackim.
  • Modernizacja inwestycji liniowych. Jak zaprojektować badania uzupełniające?
  • Rozwój sieci energetycznych w dobie XXI wieku.
  • Geologiczno inżynierska charakterystyka skał i masywów skalnych. Ocena jakości kruszyw naturalnych stosowanych w konstrukcjach inżynierskich.
  • Geomonitoring – istotny element bezpiecznego projektowania.
  • Geofizyka inżynierska – nieinwazyjne metody rozpoznania podłoża gruntowego.
  • Od punktu poboru po jakość wyników – praktyczne aspekty poboru próbek wód w świetle aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

http://wgi.agh.edu.pl/