DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES
 • Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki. Wpis Nr 27/11/R/C do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych;
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr ZAP/0021/PWOK/05 oraz ZAP/0012/POOK/09);
 • Specjalizacja techniczno-budowlana w zakresie geotechniki obejmująca projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
  w ramach uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej numer ewidencyjny ZAP/0021/PWOK/05;
 • Uprawnienia nr 0140 oraz 0065 - Polskiego Komitetu Geotechniki;
 • Przysięgły rzeczoznawca ds. hydrauliki wód gruntowych Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (IHK);
 • Certyfikat – Strategie poboru prób w ramach rozpoznania zanieczyszczeń w podłożu i budynkach (LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten, Niemcy);
 • Niezależny Inżynier Konsultant Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR);
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI w zakresie: ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych, wykonywania wyrobisk górniczych oraz magazynowania i składowania substancji oraz odpadów;
 • Uprawnienia kategorii XI w zakresie wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi.;
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V;
 • Uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII.
Uprawnienia