DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Dla naszej działalności posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Professional third party liability insurance) o równowartości 1 mln. €.

Nasze ubezpieczenie obejmuje działalność inżyniera-geotechnika, geologa, rzeczoznawcy, inżyniera budownictwa i projektową, w zakres której wchodzą m. in. usługi inżynieryjne w zakresie badania gruntu, nadzór nad pracami ziemnymi i odwodnieniami wykopów, wykonywanie opinii geotechnicznych, sporządzanie dokumentacji z badań podłoża gruntowego, projektów geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznych, geologicznych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, doradztwo i nadzory geotechniczne i środowiskowe, pełnienie funkcji inspektora nadzoru geotechnicznego inwestorskiego i nadzoru geotechnicznego własnego wykonawcy robót, projektowanie geotechniczne – z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie Polski jak i poza jej granicami oraz szkody wyrządzone przez naszych podwykonawców.

Dzięki temu jesteśmy solidnym i odpowiedzialnym partnerem również dla Inwestorów realizujących wielomilionowe i długoletnie inwestycje.

Ubezpieczenie