Inżynier Budownictwa lub Geolog, Technik Budownictwa

Wykonywanie badań nośności in-situ, koordynacja geologicznych i geotechnicznych badań polowych (w kraju i zagranicą), udział przy sporządzaniu dokumentacji, kontrola harmonogramu wykonania projektu oraz współpraca z podwykonawcami.

Zapoznaj się z ofertą

Praktyka w GCO

Poszukujemy studentów z kierunków: Budownictwo, Inżynier europejski, Inżynieria środowiska, celem odbycia praktyki.

Zapoznaj się z ofertą