DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Nasza firma posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa geotechnicznego (due diligence) oraz badań podłoża gruntowego potwierdzone Certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki oraz tytułem Rzeczoznawczy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej w szczególności projektowanie i wykonawstwo w zakresie geotechniki nadanym przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

W ramach działalności prowadzonej przez GCO specjalizujemy się w zakresie szeroko pojętej geotechniki (obsługa geotechniczna budów, nadzór nad pracami ziemnymi), geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii.

Dodatkowo oferujemy usługi w zakresie ochrony środowiska w szczególności oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz szkód w środowisku (zanieczyszczenia historyczne).

Usługi naszego przedsiębiorstwa:

 • Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, oraz geotechnicznych.
 • Wykonywanie prac terenowych (odwierty, sondowania, odbiory podłoża).
 • Ekspertyzy geotechniczne, ocena warunków posadowienia, zabezpieczenia wykopu wraz z analizą kosztów.
 • Ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego.
 • Badania oraz ocena stanu czystości (skażenia) środowiska gruntowo-wodnego.
 • Chemiczne analizy laboratoryjne gruntu, wód opadowych i powierzchniowych, materiałów budowlanych.
 • Tworzenie ekonomicznych koncepcji rekultywacji i remediacji oraz ponownego wykorzystania wszelkiego rodzaju nieruchomości.
 • Fachowa interpretacja zdjęć lotniczych i innych danych archiwalnych, np. celem określenia zagrożeń powojennych (np. niewybuchami).
 • Koncepcje rekultywacji składowisk.

Wykonujemy ekspertyzy w językach:

 • polskim,
 • niemieckim,
 • angielskim,
 • rosyjskim.