DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Wykonujemy badania zanieczyszczenia gruntu i wody w zakresie niezbędnym do realizacji wszelkich inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko, wykorzystaniu gruntów antropogenicznych do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu rekultywacji gruntów i innych przedsięwzięć wymagających oceny zanieczyszczenia wody lub podłoża gruntowego.

Wykonujemy:

  • Środowiskowe studium wykonalności (Environmental Due Diligence),
  • Badania skażeń wód gruntowych i gruntu,
  • Badania zastarzałych skażeń,
  • Oszacowanie kosztów utylizacji, sanacji i remediacji,
  • Badania materiałów budowlanych,
  • Analizy aspektów prawnych,
  • Opracownie tzw rakortu początowego i końcowego zgodnie z dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

Wytyczne Unii Europejskiej z dnia 21.04.2004 jednoznacznie określają, że sprawca zanieczyszczenia środowiska jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z remediacją i rekultywacją.

Ponadto wg wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 07.09.2004 na podstawie Wytycznych 75/442/EWG z dn. 15.07.1975 (spór prawny C - 1/03; Van de Walle/Texaco) przeciek ze stacji paliwowej zanieczyszczający podłoże gruntowe został uznany za odpad niebezpieczny.

Podmiot, który spowoduje lub nie przeciwdziała zanieczyszczeniu podłoża lub przeciekom paliwa albo przedostaniu się innych zanieczyszczeń do podłoża gruntowego, łamie obowiązujące prawo i staje się sprawcą nielegalnego usuwania odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowo Sąd Unii stwierdził, że oprócz dochodzenia karnego przy takim postępowaniu wobec właściciela obiektu, również wcześniejsi właściciele (!) stacji będą zobowiązani do pokrycia kosztów rekultywacji.

Jako GCO - opracowujemy dla naszych Klientów z sektora prywatnego i publicznego na całym świecie, optymalne i ekonomiczne rozwiązania zagadnień związanych ze szkodami i zanieczyszczeniem środowiska oraz gospodarką wodną.

Ochrona środowiska