DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi.

W ramach obsługi geotechnicznej budowy wykonujemy:

  • Badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego płytą statyczną VSS,
  • Badanie dynamicznego modułu odkształcenia płytą dynamiczną VD,
  • Określanie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych oraz wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych, budowlanych (podsypki, zasypki, obsypki) lekką sondą dynamiczną (DPL),
  • Badanie sondą średnią DPM, sondą ciężką DPH i sondą bardzo ciężką DPSH,
  • Pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych.

W zakresie obsługi geologicznej budowy prowadzimy następujące prace:

  • Odbiory wykopów fundamentowych,
  • Badanie podłoża gruntowego pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
  • Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych) np. pod żurawie dźwigowe,
  • Kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo – wodnych na etapie projektowania z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzenia prac budowlanych.
Obsługa geotechniczna budowy