DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

GCO - Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej. Wykonujemy badania geotechniczne gruntu, geologiczne, hydrogeologiczne oraz określające stan czystości środowiska gruntowo – wodnego. Wyniki naszych badań interpretujemy i porównujemy z normami europejskimi jak i ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju.

Oferujemy opracowanie wyników badań podłoża gruntowego w celu posadowienia obiektów w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463).

Sporządzamy dokumentacje geologiczno – inżynierskie, hydrogeologiczne oraz inne dokumentacje geologiczne.

W ramach doradztwa geotechnicznego prowadzimy nadzory geotechniczne i geologiczne prac ziemnych i zabezpieczenia wykopu. Wykonujemy odbiory dna wykopów budowlanych, kontrolę stanu zagęszczenia gruntów, ocenę organoleptyczną gruntów w dnie wykopów.

Prowadzimy i nadzorujemy prace odwodnieniowe wykopów budowlanych.

Opracowujemy projekty rekultywacji terenów zanieczyszczonych oraz prowadzimy nadzory przy usuwaniu zanieczyszczeń wraz z opracowaniem sprawozdania z przeprowadzonych prac rekultywacyjnych i potwierdzeniem osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego na przedmiotowym terenie.

Bierzemy udział w wielu polskich inwestycjach, sukcesywnie rozszerzamy naszą działalność na obszarze Europy Południowej i Wschodniej, pozostając w ścisłym kontakcie z tamtejszym kręgiem naukowym.

Posiadamy referencje na doradztwo i badania geotechniczne w: Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Węgrzech, Czechach, Rosji, Litwie, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Chorwacji.

O nas