DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

W zakresie geologii inżynierskiej wykonujemy następujące prace:

  • projekty robót geologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
  • odwierty,
  • sondowania sondą dynamiczną, DPL, DPM, DPH, DPSH,
  • sondowania sondą statyczną CPTU, SCPTU
  • sondowania sondą obrotową z końcówką krzyżakową FVT
  • badania małośrednicowym próbnikiem przelotowym (RKS),
  • kompletne badania laboratoryjne gruntu i skał.

Według rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnai 25.04.2012, w przypadku natrafienia na złożone lub skomplikowane warunki gruntowo-wodne oraz w sytuacji, gdy inwestycja należy do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej (np. głębokie posadowienie fundamentów, duża ilość kondygnacji), należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. W odróżnieniu od dokumentacji geotechnicznej, podlega ona zatwierdzeniu przez odpowiedni urząd.

W ramach wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowujemy na samym początku projekt prac geologicznych. Pozostały zakres prac pozostaje podobny do dokumentacji geotechnicznych. Nasze dokumentacje spełniają wszystkie potrzebne normy i są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

Geologia inżynierska