DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Prowadzimy badania i sporządzamy ekspertyzy w zakresie:

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska.
  • Dokumentacja geotechniczna.
  • Zanieczyszczenie środowiska naturalnego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej 2004/35/EG z dnia 21.04.2006.
  • Gospodarka terenami zanieczyszczonymi.
  • Skażenia i zanieczyszczenia militarne.
  • Rozbiórka budynków.
  • Recykling nieruchomości wyłączonych z eksploatacji.
  • Ujęcia wody i gospodarka wodna.
  • Geograficzny system informacyjny (GIS).
  • Operaty ochrony środowiska.

Posadowienia, fundamentowanie i wykopy: badania podłoża, fachowe opracowywanie technicznych specyfikacji zamówienia, tworzenie konceptów do projektowania, obliczenia, nadzory budowlane, rzeczoznawstwo, opracowanie dokumentacji geotechnicznych i inżyniersko-geologicznych.

Oddziaływanie prac wykonawczych oraz gotowych obiektów na wody gruntowe: oceny oddziaływania, wybór optymalnych rozwiązań redukujących oddziaływanie, ekspertyzy i doradztwo, modelowanie komputerowe, obliczenia, operaty wodno-prawne, oddziaływanie na obiekty sąsiadujące, projektowanie i odbiory systemów odwadniających, monitoringi.

Obliczenia geotechniczne: obliczenia statyczne w geotechnice (naprężenia, nośność i odkształcalność, stateczność itd.), symulacje komputerowe oddziaływań w szczególnie trudnych warunkach (MES, ERS), odbiory i kontrole obliczeń wykonanych przez inne biura.

Skarpy i budowle wspornikowe: oceny i obliczenia stateczności, optymalne koncepcje rozwiązań zabezpieczających i naprawczych, obliczenia i oceny rozwiązań specjalistycznych jak np. najnowsze systemy siatkowe zabezpieczające niestabilne zbocza.

Składowiska odpadów: badania, nadzór, pomiary, opinie, ekspertyzy, uszczelnienia, sanacja i zabezpieczanie, opieka poeksploatacyjna.

Ekspertyzy odnośnie szkód budowlanych i monitoring szkód: ekspertyzy i opinie, monitoring szkód obiektów budowlanych, ocena szkód podczas prac budowlanych i po wykonaniu obiektu.

Ekspertyzy