DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Geotechnika (Geotechnical Due Diligence)

  • Badania podłoża, określenie nośności.
  • Określenie sposobu posadowienia i zabezpieczenia wykopu.
  • Zagadnienia hydrogeologiczne.
  • Badania terenów.

Środowisko (Environmental Due Diligence)

  • Skażenia wód gruntowych i gruntu.
  • Zastarzałe skażenia.
  • Koszty utylizacji, sanacji i remediacji.
  • Materiały budowlane.
  • Azbest.
  • Prawna odpowiedzialność.

Usługi specjalistyczne: nadzór i wykonywanie próbnych obciążeń pali fundamentowych i zakotwień. Prognozy i oceny wpływu drgań.

Geotechniczne badania polowe i laboratoryjne: odwierty, sondowania, kompletne badania laboratoryjne i terenowe gruntu i skał, włącznie z chemią gruntów i wód.

Wody gruntowe/hydrogeologia: modele filtracji wód gruntowych i transportu zanieczyszczeń oraz energii termicznej, ekspertyzy, monitoring, doradztwo i konsultacje, opinie, nadzór i odbiory systemów odwadniania wykopów.

Stare składowiska, zanieczyszczone tereny przemysłowe: badania podłoża i stanu obiektów budowlanych np. przed rozbiórką, określanie metod i kosztów zabezpieczenia lub sanacji (remediacji).

Ocena stanu technicznego i wartości obiektów budowlanych.