DALSZE KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW
COOKIES, ZGODNIE Z AKTUALNYMI USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE COOKIES

Zakres prac wykonanych w ramach inwestycji

  • badania geotechniczne (sondowania statyczne i dynamiczne, odwierty),
  • akredytowany pobór prób gruntu i wody gruntowej w celu określenia stanu czystości środowiska gruntowo-wodnego,
  • badania hydrogeologiczne (piezometry, próbne pompowania), monitoring stanu wód gruntowych,
  • opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej,
  • opracowanie projektu geotechnicznego warunków posadowienia,
  • opracowanie opinii dotyczącej stanu czystości środowiska gruntowo - wodnego,
  • nadzór geotechniczny nad wykonaniem pali,
  • pełny inwestorski nadzór geotechniczny i odbiory geotechniczne dla wszystkich obiektów.
Aktualne projekty